IZJAVA O ODSTOPU OD POGODBE

 

Izpolni stranka:

Ime in priimek plačnika: _______________________________________________________________________

Ime in priimek otroka (če izpolnjujete izjavo o odstopu za otroka): ___________________________________________

Naslov: ___________________________________________________________________________________

Številka transakcijskega računa: __________________________________________________________________

BIC banke: _________________________________________________________________________________

 

IZJAVA O ODSTOPU OD POGODBE (v 14 dnevnem odpovednem roku)

Spoštovani,

obveščam vas, da v pogodbenem 14 dnevnem odpovednem roku odstopam od pogodbe o obiskovanju

tečaja __________________________________________________________. (dan in ura pričetka tečaja)

Prosim za vračilo vplačane šolnine v celoti – v kolikor se tečaj še ni začel oz. razliko vplačane šolnine v sorazmernem deležu.

Denar mi nakažite na zgoraj navedeni transakcijski račun.

 

Kraj in datum: ____________________

Podpis: __________________________

 

Plesno Mesto bo vplačano šolnino v celoti – v kolikor se tečaj še ni začel oz. razliko vplačane šolnine v sorazmernem deležu v kolikor gre za 14 dnevni odpovedni rok nakazala na transakcijski račun stranke najkasneje v 14 dneh po prejemu zahtevka.

×